Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 120 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.

Förklaring:Beredningen och genomförandet av Finlands EU-ordförandeskapsperiod minskar tillfälligt ministeriernas möjligheter att lösgöra personalresurser för nationella experter. Samtidigt har antalet horisontella, till sin natur aktuella EU-uppgifter ökat i statsrådet särskilt på grund av Storbritanniens utträde ut EU och de kommande förhandlingarna om budgetramen. För skötseln av uppgifterna behövs extra personal för viss tid, vilket gagnar hela statsrådet och stöder samordningen av alla ministeriers mål. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av Finlands EU-inflytande. Till momentets egentliga användningsändamål, dvs. löneutgifter för EU:s nationella experter, får under innevarande år användas även anslag som överförts från 2016.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 000 000
2015 bokslut 1 000 000