Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 688 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 150 000 euro för utgifter för statsbegravning, 60 000 euro i överföring från moment 26.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering, 93 000 euro i överföring från momenten 24.01.01, 25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 och 35.01.01 för en slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli samt 430 000 euro för planering och anskaffning av tekniska lösningar för elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade handlingar på EU Restreint nivå (EU-R). Avsikten är att i huvudsak ta i bruk det elektroniska distributionssystemet ett halvt år före Finlands ordförandeskapsperiod. Planeringen och anskaffningen av systemet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt ca 1 500 000 euro och årliga underhållsutgifter på ca 380 000 euro.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 45 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för löneutgiften för ett årsverke på grund av omorganiseringen av statsrådets telefonväxelverksamhet.


2017 I tilläggsb. 688 000
2017 budget 123 240 000
2016 bokslut 125 013 000
2015 bokslut 114 567 000