Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 178 078 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 178 078 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 458 069 000 euro år 2017. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 5 408 069 000 euro år 2017.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 5 458
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 408

2017 I tilläggsb. -178 078 000
2017 budget 5 586 147 000
2016 bokslut 2 473 716 053
2015 bokslut 4 405 769 398