Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljderPDF-versio

Under momentet dras det av 36 750 000 euro.

Förklaring:Den 4 februari 2016 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 1/2016 rd) med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning, där det föreslås att dagsboten och ordningsboten ska höjas i enlighet med med regeringsprogrammet. Behandlingen av propositionen pågår fortfarande i riksdagen, så bötesinkomsterna blir i år mindre än vad som tidigare beräknats. Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de åtgärder som inom inrikesministeriets förvaltningsområde vidtagits för att effektivisera trafikövervakningen.


2017 I tilläggsb. -36 750 000
2017 budget 193 000 000
2016 bokslut 112 200 430
2015 bokslut 72 938 660