Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 186 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen. Inflödet av mervärdesskatt var i slutet av 2016 också något större än väntat, vilket för sin del höjer prognosen för 2017.


2017 I tilläggsb. 186 000 000
2017 budget 17 131 000 000
2016 bokslut 17 106 964 879
2015 bokslut 16 628 487 549