Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

04. Skatt på arv och gåvaPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 220 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det månatliga inflödet varit klart större än beräknat. Att utvecklingen varit bättre än väntat verkar huvudsakligen bero på att behandlingen av arvs- och gåvoskatteposterna snabbats upp betydligt vid Skatteförvaltningen under 2017.


2017 I tilläggsb. 220 000 000
2017 budget 510 000 000
2016 bokslut 522 259 779
2015 bokslut 630 918 741