Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2015—2017

    v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
    1000 € %
 
01. Korkotulot 141 331 131 138 93 797 -37 341 -28
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 16 249 12 500 9 100 -3 400 -27
05. Korot muista lainoista 88 961 81 238 68 976 -12 262 -15
(07.) Korot talletuksista 3 629 3 300 -3 300 -100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 32 493 34 100 15 721 -18 379 -54
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 602 960 1 967 000 1 630 000 -337 000 -17
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 602 960 1 967 000 1 630 000 -337 000 -17
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 137 500 130 000 98 000 -32 000 -25
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 137 500 130 000 98 000 -32 000 -25
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 480 000 220 000 181 000 -39 000 -18
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 480 000 220 000 181 000 -39 000 -18
Yhteensä 2 361 791 2 448 138 2 002 797 -445 341 -18