Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
            52. Eräät avustukset

Talousarvioesitys 2017

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 023 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen

2) Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Etsivän nuorisotyön tukemiseen osoitetaan 7 127 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Työpajatoiminnan tukemiseen 11 000 000
Etsivän nuorisotyön tukemiseen 2 523 000
Kärkihankkeen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan toteuttamiseen 1 500 000
Yhteensä 15 023 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -500
Tasomuutos -4 150
Yhteensä -4 650

2017 talousarvio 15 023 000
2016 talousarvio 19 673 000
2015 tilinpäätös 21 000 000