Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

50. (29.80.50 ja 54) Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 143 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin peruskorjauksista aiheutuneiden lainojen lyhennyksiin ja korkojen maksuun

2) kansalaisjärjestöjen toimintaan

3) taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämisen ja prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin peruskorjaukset 5 300 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan 43 000
Kärkihankkeen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus toteuttamiseen 2 000 000
Kärkihankkeen Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen toteuttamiseen 800 000
Yhteensä 8 143 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hanasaaren tilakustannukset (siirto momentille 29.80.53) -1 727
Kertamenon poistuminen -150
Menosäästö -800
Osaaminen ja koulutus: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen 200
Osaaminen ja koulutus: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 800
Järjestötukien säästö (HO 2015) -1
Yhteensä -1 678

2017 talousarvio 8 143 000
2016 talousarvio 9 821 000
2015 tilinpäätös 9 298 266