Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 145 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Kotimaisten kielten keskus tarjoaa entistä enemmän palveluitaan ja aineistoaan verkossa.

Tunnuslukuja 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
         
Julkaisujen määrä (sivua) 3 843 4 203 3 950 3 000
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 9 175 6 698 6 500 5 500
Sähköiset aineistot1) 56 061 70 500 84 000 92 000
Sairauspäivien lkm/htv 7,2 6,2 <8 <8
Henkilötyövuodet 85,5 76,7 79 77

1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 2 059 1 749 1 645
Bruttotulot 633 500 500
Nettomenot 1 426 1 249 1 145
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 239    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 277    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -8
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 16
Palkkaliukumasäästö -4
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -66
Toimintamenojen tuottavuussäästö -6
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työajan pidentäminen (Kiky) -5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -5
Yhteensä -104

2017 talousarvio 1 145 000
2016 II lisätalousarvio 11 000
2016 talousarvio 1 249 000
2015 tilinpäätös 1 464 000