Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

02. (29.10.02 ja 29.30.20, osa) Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 285 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 8 371 9 692 10 443
Bruttotulot 6 735 7 158 7 158
Nettomenot 1 636 2 534 3 285
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 426    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 260    

Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (908/2010) mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.01) 100
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.30) 700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -5
Palkkaliukumasäästö -1
Palkkausten tarkistukset 2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -3
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työajan pidentäminen (Kiky) -4
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -4
Yhteensä 751

2017 talousarvio 3 285 000
2016 II lisätalousarvio -4 000
2016 talousarvio 2 534 000
2015 tilinpäätös 2 470 000