Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

22. Maakuntien sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 14 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen valmistelusta ja toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittämiseen ja niihin liittyviin hankkeisiin

2) enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen maakuntauudistuksen toimeenpanoon ja muiden hallinto- ja palvelurakennemuutosten ohjaus-, asiantuntija- ja hanketehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolella.

Selvitysosa:Määrärahalla toteutetaan hallitusohjelman perusteella valmisteltavien uusien maakuntien sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittämistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös kunnille jäävien tehtävien osalta hallinnon ja talouden uudistamiseen liittyviin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Palvelukeskusten perustamisen valmistelu 4 000
Uusien maakuntien perustamisen esivalmistelu 1 800
Väliaikaisten valmisteluelinten määrärahantarve 8 000
Muutostuki- ja kehittämishankkeet 400
Viestintä ja kenttätyö alueilla 100
Yhteensä 14 300

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muutostuki- ja kehittämishankkeet 100
Palvelukeskusten perustamisen valmistelu 4 000
Uusien maakuntien perustamisen esivalmistelu 1 400
Väliaikaisten valmisteluelinten määrärahantarve 8 000
Yhteensä 13 500

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 14 300 000
2016 talousarvio 800 000
2015 tilinpäätös 600 000