Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa (1140/2013) tarkoitetun korvauksen maksamiseen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille sekä työttömyysvakuutusrahastolle.

Selvitysosa:Määrärahasta voidaan maksaa valtionhallinnon virastoille ja laitoksille korvausta niiden järjestämästä koulutuksesta henkilöstölleen. Lisäksi määrärahasta voidaan maksaa korvausta työttömyysvakuutusrahastolle määrä, jonka rahasto on hyvittänyt työnantajille koulutuskorvauksina. Koulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä taloudellinen kannuste liittyvät työmarkkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutukseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuosina 2015 ja 2016 maksettujen korvausten toteutunut määrä sekä työttömyysvakuutusrahaston arvio vuonna 2017 maksettavista korvauksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Raamisopimuksen koulutusratkaisun mukaisten koulutusten korvaukset virastoille ja laitoksille 4 000
Yhteensä 4 000

2017 talousarvio 15 000 000
2016 talousarvio 11 000 000
2015 tilinpäätös 8 000 000