Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 17 666 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) maasta poistettavien identifioinnista ja tarvittavien matkustusasiakirjojen hankinnoista aiheutuviin menoihin

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maasta poistamiskuljetukset 13 366 000
Tulkkaus- ja käännöspalvelut 1 750 000
Noutokuljetukset 250 000
Henkilöllisyyden selvittäminen 300 000
Valmiusryhmän käyttö 2 000 000
Yhteensä 17 666 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden maastapoistamisen kasvaneet menot -16 000
Tasokorotus kasvaneen turvapaikkahakijamäärän johdosta 11 666
Yhteensä -4 334

2017 talousarvio 17 666 000
2016 talousarvio 22 000 000
2015 tilinpäätös 7 470 737