Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Ulkoasiainhallinto
            Kehitysyhteistyö
            Lähialueyhteistyö
            Oikeusturva
            Ulkomaalaishallinto
            Poliisitoimi
            Pelastustoimi
            Rajojen vartiointi
            Kunnat
            Valtion eläkemenot
            Maksut EU:lle
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Vesitalous
            Metsätalous
            Hallinto ja muut
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Tutkimuslaitokset
            Yrityspolitiikka
            Energiapolitiikka
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Veteraanit
            Työttömyysturva
            Asuminen ja rakentaminen
            Valtuudet
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2017

Oikeusministeriön hallinnonala (pääluokka 25)

Hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 693 milj. euroa, mikä on 30 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2005 talousarviossa.

Määrärahoista 91 milj. euroa on tarkoitettu ministeriölle ja sen yhteydessä toimiville viranomaisille, 222 milj. euroa tuomioistuimille, 56 milj. euroa oikeusapuun, 79 milj. euroa ulosottotoimeen, 192 milj. euroa rangaistusten täytäntöönpanoon, 31 milj. euroa syyttäjäntoimeen ja 21 milj. euroa vaaleihin.