Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
            50. Rintamalisät

Talousarvioesitys 2017

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kotona asumista tukevien avopalvelujen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Rahapelitoiminnan tuotto momentille 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laitosauditoinneilla hillitään kuntoutuslaitosten hoitopäivähintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Rintamaveteraanien lukumäärän arvioidaan olevan 11 600 vuoden 2017 lopussa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Veteraanien kuntoutus (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -4 000
Veteraanikuntoutuksen tason turvaaminen -3 800
Yhteensä -7 800

2017 talousarvio 3 608 000
2016 talousarvio 11 408 000
2015 tilinpäätös 9 608 000