Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            51. Lapsilisät
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            55. Elatustuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 165 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Yleistä asumistukea saavia arvioidaan olevan 265 400 vuonna 2016 ja 261 600 vuonna 2017. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan yleisessä asumistuessa 329 euroa vuonna 2016 ja 338 euroa vuonna 2017.

Turvapaikanhakijoita arvioidaan saapuvan vuosittain 10 000, joista 35 prosentin oletetaan saavan oleskeluluvan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumistuen perusteiden tarkistamisen tarkennettu säästövaikutus -4 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö -9 500
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttama kustannus 50 800
Tarvearvion muutos 85 900
Yhteensä 123 200

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 1 165 300 000
2016 II lisätalousarvio 26 210 000
2016 talousarvio 1 042 100 000
2015 tilinpäätös 924 300 000