Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
          6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen
          6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen
          6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Hallituskaudelle on asetettu tavoitteeksi käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet hyväksyttiin v. 2016 ja periaatteiden toimeenpanoa tuetaan. Vuonna 2017 jatketaan ja käynnistetään uusia hallinnon digitalisoinnin edistämishankkeita sekä toteutetaan yhdessä kuntien kanssa asiakaslähtöisiä, palveluja uudistavia ja kustannussäästöjä mahdollistavia digikuntakokeiluja. Hallinnossa kerätyn ja käytetyn tiedon yhteiskäyttöä lisätään muun muassa Yhteisen tiedon palvelumalli -hankkeessa.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma päättyy vuoden 2017 lopussa. Vuonna 2017 edistetään palveluiden käyttöönottoa koko julkisessa hallinnossa ja siirrytään kansalaisen, yrittäjän ja viranomaisen näkymissä beta-vaiheesta varsinaiseen tuotantosivustoon. Palvelutietovaranto otetaan käyttöön ja nykyinen Suomi.fi-portaali ajetaan alas vuoden loppuun mennessä. Uusia palveluita liitetään palveluväylään, ja sähköinen valtakirja otetaan käyttöön. Tunnistamisen palvelun asiakkaiksi ovat liittyneet Vetuma-palvelua käyttävät toimijat.

Tieto- ja kyberturvallisuuden tärkeys korostuu yhteiskunnan ja julkishallinnon digitalisaation edistymisen myötä. Vuonna 2017 kehitetään organisaatioiden ennakoivaa tieto- ja kyberturvallisuuden osaamista, toiminnan jatkuvuutta edistäviä prosesseja ja toimintamalleja sekä erilaisten häiriötilanteiden hallintaa.

Valtiovarainministeriö ohjaa uusien maakunta- ja sote-alueiden valmistelua ja tuottaa ohjauksen tarvitsemia linjauksia julkisen hallinnon viranomaisten ohjaustehtävänsä mukaisesti. Valtiovarainministeriö tukee maakuntauudistuksen valmistelua sen eri vaiheissa maakunnan palvelujen kehittämiseksi asiakaslähtöisiksi sekä maakunnille siirtyvien tehtävien aiheuttaman muutoksen toteuttamiseksi. Vuonna 2017 käynnistetään valtakunnallinen ohjelma maakunnissa ja kunnissa tapahtuvan valmistelun tueksi.

Vuonna 2017 jatketaan kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämiseksi asetetun ohjelman tietojen standardoinnin toteuttamista, aloitetaan standardien päivittäminen vuoden 2019 kuntien tehtäviä vastaavaksi sekä valmistellaan käyttöönottoon liittyvät mallit kuntien ja kuntayhtymien käyttöön. Lisäksi ohjelmasta tuetaan kuntien ja maakuntien yhteisen automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoa valtionhallinnossa.