Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

  v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 38721 78321 639-144-1
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 38721 78321 639-144-1
10.Eduskunnan kanslia123 674110 873128 54217 66916
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)55 78552 38254 0341 6523
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)9 1334 9376 8931 95640
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)12 75615 00015 5005003
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)4 1642 790-1 374-33
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 0002 3905 3252 935123
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)42 00032 00044 00012 00038
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 0516 4946 201-293-5
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)6 0516 4946 201-293-5
30.Ulkopoliittinen instituutti3 5843 6083 6080
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 3833 4133 398-150
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)201195210158
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 93916 03515 915-120-1
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 30715 46015 325-135-1
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)632575590153
90.Eduskunnan muut menot4 0014 0834 0830
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0014 0834 0830
Yhteensä174 637162 876179 98817 11211