Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2015—2017

  v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
  1000 €%
 
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala50 44342 52730 685-11 842-28
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot9829820
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot50 44342 52729 703-12 824-30
25.Oikeusministeriön hallinnonala134 573143 950145 2501 3001
10.Tuomioistuintulot32 51146 40046 200-2000
15.Yleisen edunvalvonnan tulot23 22823 30023 3000
20.Ulosottomaksut78 56571 50073 0001 5002
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2692 7502 7500
26.Sisäministeriön hallinnonala11 16147 8242 984-44 840-94
98.EU:lta saatavat tulot 10 84447 3742 534-44 840-95
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot3174504500
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 7555 2263 376-1 850-35
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot9880
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818180
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 7295 2003 350-1 850-36
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 723 3182 245 5072 288 52843 0212
10.Tullin tulot2 3142 5002 320-180-7
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista138 390136 621135 473-1 148-1
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista26 51026 17025 951-219-1
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista21 11815 08114 854-227-2
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot985 2004 500-700-13
25.Metallirahatulot10 16715 00015 0000
50.Siirto valtion eläkerahastosta2 263 3721 784 6201 827 07942 4592
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset163 028186 154198 47112 3177
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut17 51819 79618 230-1 566-8
60.Työturvallisuusmaksu847900850-50-6
(87.)Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta11 9510
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot41 72934 00031 300-2 700-8
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 1601 5001 5000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot24 11517 96513 000-4 965-28
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala582 836565 403573 6868 2831
70.Opintotukitoiminnan tulot17 77124 00024 0000
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista541 868537 403545 6868 2832
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot23 1974 0004 0000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala995 312969 850886 031-83 819-9
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot537 850599 903534 503-65 400-11
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta401 549325 000310 000-15 000-5
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta5 93310 0008 000-2 000-20
04.EU:lta saatavat muut tulot85547771824151
20.Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta9191 0401 080404
(32.)Kasvinjalostusmaksut1320
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 9403 0003 0000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut4405005000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 7113 4003 4000
44.Kalastonhoitomaksut 8 35710 4008 700-1 700-16
45.Riistanhoitomaksut10 17410 13010 1300
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot22 4536 0006 0000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala19 890136 8444 995-131 849-96
10.Liikenneviraston tulot17 734136 1944 145-132 049-97
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot2 15665085020031
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala271 315268 815357 20588 39033
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 2702 8502 840-100
(30.)Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista0
31.Palkkaturvamaksujen palautukset34 60042 86531 865-11 000-26
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot104 123120 000170 00050 00042
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot129 322103 100152 50049 40048
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala551 792523 393545 76822 3754
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 7251 6001 6000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot1005005000
90.Rahapelitoiminnan tuotto426 288426 788449 16322 3755
98.Valtionapujen palautukset121 42793 20093 2000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot2 2521 3051 3050
35.Ympäristöministeriön hallinnonala87 33352 65031 650-21 000-40
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista11 2632 1501 650-500-23
20.Siirto valtion asuntorahastosta66 00047 00026 500-20 500-44
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot10 0703 5003 5000
39.Muut sekalaiset tulot714 310365 500370 5005 0001
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista72 939188 000193 0005 0003
02.Verotukseen liittyvät korkotulot86 92475 00075 0000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset543 675100 000100 0000
10.Muut sekalaiset tulot10 7722 5002 5000
Yhteensä6 147 0385 367 4895 240 658-126 831-2