Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2017

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 508 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 288 000 euroa on Helsinki—Riihimäki -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulon loppumaksatusta. Loppumaksatuksesta väyläverkon kehittämisen osuutta vastaava määräraha on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 220 000 euroa on Pisararadan suunnittelu -hankkeen tuloja Helsingin kaupungilta.


2017 III lisätalousarvio 508 000
2017 I lisätalousarvio 19 133 000
2017 talousarvio 4 145 000
2016 tilinpäätös 153 194 639
2015 tilinpäätös 17 733 922