Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2017

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 110 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu julkisen keskitetyn sähköisen säilytys- ja arkistopalvelun suunnittelukustannuksista.


2017 III lisätalousarvio 110 000
2017 talousarvio 17 850 000
2016 tilinpäätös 18 045 000
2015 tilinpäätös 19 508 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 140 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää 5 140 000 euroa Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston vuosien 2015 ja 2016 apteekkikompensaatioiden tarkistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle vuosina 2015 ja 2016 apteekkiliikkeen harjoittamisesta maksetun korvauksen tarkistamisesta vastaamaan toteutunutta yhteisöveron ja apteekkimaksun määrää. Lisäyksestä 4 382 000 euroa on tarkoitettu Helsingin yliopistolle ja 758 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle.


2017 III lisätalousarvio 5 140 000
2017 talousarvio 1 795 674 000
2016 tilinpäätös 1 828 724 570
2015 tilinpäätös 1 908 560 000