Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
            40. Energiatuki

Talousarvioesitys 2017

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2017 saa sitoumuksia tehdä enintään 50 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Muutoksessa on otettu huomioon määrärahan 1 500 000 euron ja myöntämisvaltuuden 15 000 000 euron lisäys energia- ja ilmastostrategian mukaisiin investointeihin ja määrärahan 4 200 000 euron vähennys biojalostamohankkeen peruuntumisesta sekä maksatusarvioiden tarkentumisesta johtuen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1 500 000 euroa vuonna 2017, 6 000 000 euroa vuonna 2018, 3 750 000 euroa vuonna 2019, 2 250 000 euroa vuonna 2020 ja 1 500 000 euroa vuonna 2021.


2017 III lisätalousarvio -2 700 000
2017 talousarvio 70 076 000
2016 tilinpäätös 53 572 474
2015 tilinpäätös 45 931 531

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 13 830 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Haminan terminaalihankkeen toteutuksen viivästymisestä. Hankkeen tuen maksatukset siirtyvät vuodella eteenpäin vuosille 2018—2020.


2017 III lisätalousarvio -13 830 000
2017 talousarvio 28 465 000
2016 tilinpäätös 23 610 148
2015 tilinpäätös 11 720 737

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 18 800 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu syöttötariffijärjestelmän piirissä olevien biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden vuosituotannon tarkistuksesta.


2017 III lisätalousarvio -18 800 000
2017 talousarvio 273 400 000
2016 tilinpäätös 171 865 622
2015 tilinpäätös 142 398 192