Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
            40. Energiatuki
            41. LNG-terminaalien investointituki
            44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2017

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2017 saa sitoumuksia tehdä enintään 50 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Muutoksessa on otettu huomioon määrärahan 1 500 000 euron ja myöntämisvaltuuden 15 000 000 euron lisäys energia- ja ilmastostrategian mukaisiin investointeihin ja määrärahan 4 200 000 euron vähennys biojalostamohankkeen peruuntumisesta sekä maksatusarvioiden tarkentumisesta johtuen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1 500 000 euroa vuonna 2017, 6 000 000 euroa vuonna 2018, 3 750 000 euroa vuonna 2019, 2 250 000 euroa vuonna 2020 ja 1 500 000 euroa vuonna 2021.


2017 III lisätalousarvio-2 700 000
2017 talousarvio70 076 000
2016 tilinpäätös53 572 474
2015 tilinpäätös45 931 531

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 13 830 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu Haminan terminaalihankkeen toteutuksen viivästymisestä. Hankkeen tuen maksatukset siirtyvät vuodella eteenpäin vuosille 2018—2020.


2017 III lisätalousarvio-13 830 000
2017 talousarvio28 465 000
2016 tilinpäätös23 610 148
2015 tilinpäätös11 720 737

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 18 800 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu syöttötariffijärjestelmän piirissä olevien biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden vuosituotannon tarkistuksesta.


2017 III lisätalousarvio-18 800 000
2017 talousarvio273 400 000
2016 tilinpäätös171 865 622
2015 tilinpäätös142 398 192