Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2017

20. Maa- ja elintarviketalousPDF-versio

02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 321 000 euroa.

Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 71 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 71 000 euroa aiheutuu määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja on tarkoitettu käytettäväksi turkiseläinten hyvinvoinnin parantamiseen ja eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostamiseen.

Lisäyksestä 250 000 euroa on tarkoitettu eläintautien, erityisesti afrikkalaisen sikaruton, torjuntaa tehostaviin toimenpiteisiin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2017 III lisätalousarvio 321 000
2017 talousarvio 39 941 000
2016 tilinpäätös 41 927 000
2015 tilinpäätös 41 757 000

44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on tarkoitettu käytettäväksi maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen osana kokonaan kansallisesti maksettavia luonnonhaittakorvauksia. Määrärahan lisäyksen jälkeen voidaan vuodelle 2018 luonnonhaittakorvauksiin kohdistuva tuen alenema puolittaa. Tuen maksaminen luonnonhaittakorvauksina mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen toimeenpanollisesti tehokkaasti ja tasapuolisesti ottaen huomioon eri tuotantosuunnat ja tukialueet.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän vuoden 2017 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Yhteensä, josta 551 888 000 21 000 000 572 888 000
— EU-osuus 97 113 000 - 97 113 000
— valtion osuus 134 108 000 - 134 108 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettava luonnonhaittakorvaus 320 667 000 21 000 000 341 667 000

2017 III lisätalousarvio 21 000 000
2017 talousarvio 551 888 000
2016 tilinpäätös 546 888 000
2015 tilinpäätös 551 888 000

46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2015 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2015 talousarviossa EU:n osarahoittamaan ruokaketjun kehittämiseen osoitetusta määrärahasta peruuntuu vuonna 2017 yhteensä 1 000 000 euroa, josta EU-osuutta on 580 000 euroa ja kansallista osuutta 420 000 euroa. Määrärahaa ei ole pystytty käyttämään täysimääräisesti, koska EU-osarahoitteisia tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia ei ole tullut odotusten mukaisesti. Peruuntuvaa kansallisen osuuden määrärahaa vastaavasti uudelleenbudjetoidaan kansalliseen ruokaketjun kehittämiseen 420 000 euroa momentille 30.20.47 käytettäväksi ruokahävikin vähentämiseen ja lähiruokasektorin kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio 500 000
2017 talousarvio 4 605 000
2016 tilinpäätös 4 305 000
2015 tilinpäätös 3 605 000

47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 420 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha käytetään toimenpiteisiin, jotka liittyvät ruokahävikin vähentämiseen ja lähiruokasektorin kehittämiseen.


2017 III lisätalousarvio 420 000
2017 I lisätalousarvio 2 000 000
2017 talousarvio 4 419 000
2016 tilinpäätös 2 299 000
2015 tilinpäätös 3 909 000

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maatalouden kannattavuustilanteen helpottamisesta.


2017 III lisätalousarvio 15 000 000
2017 I lisätalousarvio 3 000 000
2017 talousarvio 30 000 000
2016 tilinpäätös 11 000 000
2015 tilinpäätös 250 000