Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
            97. Valtion saatavien turvaaminen
            98. Kassasijoitusten riskienhallinta
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2017

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menotPDF-versio

97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu arvioitua suuremmista maksukyvyttömyysmenettelyistä aiheutuneiden kulujen maksamisesta. Suurimmat menoerät ovat olleet valtion tukemaa vuokratalolainaa saaneiden yhteisöjen konkurssipesien ja vakuuskohteiden hoidosta aiheutuneet menot.


2017 III lisätalousarvio150 000
2017 talousarvio150 000
2016 tilinpäätös119 893
2015 tilinpäätös105 757

98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 15 800 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu toteutuneiden riskinhallintamenojen ja korkotasokehityksen arvion tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio-15 800 000
2017 talousarvio30 000 000
2016 tilinpäätös40 000 000
2015 tilinpäätös10 000 000