Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus
            22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2017

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 9 512 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 1 662 000 euroa on siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisaatioon, 2 100 000 euroa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 2 000 000 euroa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin ja 3 750 000 euroa momentille 35.20.02 Kiradigi-hankkeeseen.


2017 III lisätalousarvio-9 512 000
2017 I lisätalousarvio-5 560 000
2017 talousarvio15 072 000
2016 tilinpäätös175 000