Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
            50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ylimääräisen haun kolmeen uuteen avustusohjelmaan Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Ylimääräiseen hakuun vuonna 2017 ehdotetaan kohdennettavaksi 5,5 milj. euroa aikaisempina vuosina rahapeleistä kertyneistä, jakamatta olevista tuotoista.

Ohjelmiin kohdennettava kokonaisrahoitus vuosina 2017—2020 on arviolta 36—40 milj. euroa.

Ohjelmat ovat avustustoiminnan linjausten mukaisia.

1. Kaikille eväät elämään - avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi. Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 noin 1,6 milj. euroa.

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 noin 1,5 milj. euroa.

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 yhteensä noin 2,4 milj. euroa.


2017 I lisätalousarvio5 500 000
2017 talousarvio317 600 000
2016 tilinpäätös315 300 000
2015 tilinpäätös309 300 000