Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 10 603 000
01. Hallinto 1 533 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 688 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 645 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -100 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 200 000
10. Omistajaohjaus 8 200 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 200 000
90. Muut menot 870 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä 120 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 750 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 719 000
01. Ulkoasiainhallinto 19 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
10. Kriisinhallinta 3 700 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 155 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 545 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -6 589 000
01. Ministeriö ja hallinto -6 469 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -89 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), vähennystä -6 500 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 20 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 0
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Rangaistusten täytäntöönpano -120 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -120 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 212 000
01. Hallinto 112 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 115 000
10. Poliisitoimi 200 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Maahanmuutto 17 900 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä 14 900 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 949 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 6 483 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 270 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 16 753 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 5 466 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 466 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 46 823 000
01. Hallinto 375 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 375 000
10. Verotus ja tulli 0
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 0
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 140 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 140 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 0
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Eläkkeet ja korvaukset -200 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -200 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 17 940 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 22 000 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 560 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 11 168 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 2 168 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 9 000 000
90. Kuntien tukeminen 9 200 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 9 200 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 8 200 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä 8 200 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 491 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot -84 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -9 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -75 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 0
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Ammatillinen koulutus 2 000 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 9 000 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 000 000
70. Opintotuki 75 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
80. Taide ja kulttuuri 0
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 0
90. Liikuntatoimi 9 500 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
55. Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 280 000
01. Hallinto ja tutkimus 5 660 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 060 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 600 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 6 600 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä 1 100 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
40. Luonnonvaratalous 11 020 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 11 020 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 42 819 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot -11 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -11 000
10. Liikenneverkko 35 012 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 35 012 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut -825 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -825 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 8 643 000
44. Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 643 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 25 985 000
01. Hallinto -630 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -630 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 12 630 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 370 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 4 300 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -4 300 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 10 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 1 350 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 350 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 2 000 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
60. Energiapolitiikka 635 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä 635 000
70. Kotouttaminen 0
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 51 500 000
01. Hallinto 680 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 230 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 111 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 219 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 120 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -1 300 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä -1 300 000
20. Työttömyysturva 3 400 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 0
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 0
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä 3 400 000
30. Sairausvakuutus -7 500 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -7 500 000
40. Eläkkeet 19 600 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 19 600 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 30 000 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (siirtomääräraha 3 v) 0
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 0
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 1 000 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 5 500 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 500 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 987 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot -13 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 5 000 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
36. VALTIONVELAN KOROT 50 000 000
01. Valtionvelan korko 50 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 50 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 303 779 000