Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
            01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentilta vähennetään 36 750 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus on 4.2.2016 antanut eduskunnalle esityksen (HE 1/2016 vp) rikoslain ja pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti päivä- ja rikesakkoja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Esityksen käsittely eduskunnassa on kesken, joten sakkotulot jäävät kuluvan vuoden osalta aiemmin arvioitua pienemmiksi. Momentin mitoituksessa on huomioitu myös sisäministeriön hallinnonalalla toteutetut toimenpiteet liikennevalvonnan tehostamiseksi


2017 I lisätalousarvio-36 750 000
2017 talousarvio193 000 000
2016 tilinpäätös112 200 430
2015 tilinpäätös72 938 660