Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
            10. Liikenneviraston tulot
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 133 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 6 103 000 euroa on Kehärata-hankkeen ja 6 409 000 euroa Seinäjoki—Oulu 2. vaihe -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulojen loppumaksatuksia. Vastaavat määrärahan lisäykset on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 5 621 000 euroa on WINMOS-hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen loppumaksatus ja 1 000 000 euroa Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hankkeelle saatua ulkopuolista maksuosuutta.


2017 I lisätalousarvio19 133 000
2017 talousarvio4 145 000
2016 tilinpäätös153 194 639
2015 tilinpäätös17 733 922