Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            03. Korkotulojen lähdevero
            04. Perintö- ja lahjavero
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

03. Korkotulojen lähdevero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 31 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ennakoitua korkeammasta talletuskannan keskikorosta.


2017 I lisätalousarvio31 000 000
2017 talousarvio43 000 000
2016 tilinpäätös89 095 547
2015 tilinpäätös110 410 026

04. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 220 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ennakoitua selvästi suuremmista kuukausikertymistä. Ennakoitua paremman kehityksen taustalla näyttäisi olevan pääasiassa perintö- ja lahjaveroerien käsittelyn huomattava kiihtyminen Verohallinnossa vuoden 2017 aikana.


2017 I lisätalousarvio220 000 000
2017 talousarvio510 000 000
2016 tilinpäätös522 259 779
2015 tilinpäätös630 918 741