Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
            95. Valtion takaussuoritukset
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 8 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron ja 17.9.2009 annetusta 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta vuonna 2017 mahdollisesti aiheutuvista takaussuorituksista.

Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin kulttuuri-instituuttia. Säätiö on ajautunut talousvaikeuksiin sen ylläpitämän Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi. Danske Bank luotonmyöntäjänä on huhtikuun lopussa irtisanonut ja eräännyttänyt heti maksettavaksi lainoista toisen ja vaatii valtiolta lainan maksua takausvastuuseen vedoten. Pankki on samalla ilmoittanut irtisanovansa myös toisen valtiontakausten piiriin kuuluvan lainansa, joiden myötä valtion tulee maksaa takaussuoritus myös sen osalta. Valtiokonttorin vastattavaksi tulevat lainojen jäljellä olevat pääomat yhteensä 8 400 494 euroa, korot edellisestä eräpäivästä maksupäivään tai irtisanomispäivään sekä mahdolliset viivästyskorot ja muut kulut.


2017 I lisätalousarvio8 200 000
2017 talousarvio800 000
2016 tilinpäätös3 266 706
2015 tilinpäätös780 428