Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöministeriö
       20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
       30. Asumisen edistäminen
       40. Alueelliset ympäristökeskukset
            21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot
       70. Valtion asuntorahasto
       99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot

Talousarvioesitys 2017

40. Alueelliset ympäristökeskuksetPDF-versio

21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 504 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 33 000 euroa talousarvioesityksen 64 471 000 euroon aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentilta 26.90.21.


2005 talousarvio64 504 000
2004 III lisätalousarvio900 000
2004 I lisätalousarvio892 000
2004 talousarvio63 051 000
2003 tilinpäätös60 935 000