Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 655 381 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 350 381 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 153 000 000
Asumislisä 152 000 000
Yhteensä 655 381 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys (2014-2015) -1 400
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013) 1 354
Opintotukiuudistus (HO 2015) -46 400
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen -115 000
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin (L 1164/2013) 522
Yhteensä -160 924

2017 talousarvio 655 381 000
2016 talousarvio 816 305 000
2015 tilinpäätös 764 374 188

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 655 881 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 655 381 000 euroon nähden aiheutuu kansanopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella opintolinjalla opiskelevien jäämisestä opintotukilain mukaisen asumislisän piiriin.


2017 talousarvio 655 881 000
2016 talousarvio 816 305 000
2015 tilinpäätös 764 374 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 655 881 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.