Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
            01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier
       04. Andel i statens penninginstituts vinst
       05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2017

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktierPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 510 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av en extra intäktsföring som ingår som mål i den plan för de offentliga finanserna som statsrådet beslutade om den 3 april 2014. Av tillägget inflyter 50 miljoner euro i form av utdelningsinkomster och 460 miljoner euro i form av nettoinkomster av försäljning av aktier.


2014 I tilläggsb.510 000 000
2014 budget1 475 200 000
2013 bokslut1 415 684 460
2012 bokslut1 383 115 096