Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 245 498 1 180 000 1 150 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 573 040 565 000 565 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 145 326 1 110 000 1 085 000
Asiakastyytyväisyys 3,8 3,9 3,9
Toiminnallinen tehokkuus      
Ostolaskut, kpl/htv 12 471 13 100 14 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 20 332 24 800 25 200
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 6 523 7 000 7 200
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Prima, Personec 7 601 8 900 13 000
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100) 105,56 107 111
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 707 677 6841)
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,2 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,4 3,4

1) Digitalisaation vaikutus -25 htv, kirjanpitotehtävien siirto virastoista +58 htv, Kiekun ja Rondon omistajuuden siirto Palkeisiin +15 htv

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 56 233 62 504 56 109
Bruttotulot 55 185 60 504 54 109
Nettomenot 1 048 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 55 168 60 504 54 109
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 54 102 62 504 56 109
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 066 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 102 97 96

2017 talousarvio 2 000 000
2016 talousarvio 2 000 000
2015 tilinpäätös 1 047 905

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.