Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 325 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan kasvu johtuu erityisesti Eduskuntatalon peruskorjauksen jälkeisestä käyttöönotosta. Se edellyttää mm. WLAN- ja LAN-verkkojen rakentamisen, AV-laitteiden hankinnan sekä istuntosalijärjestelmän laitteistot. Näihin on 2 860 000 euron varaus momentin määrärahassa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietojärjestelmien kehittämishankkeet suunnitelmien mukaisesti 2 935
Yhteensä 2 935

2017 talousarvio 5 325 000
2016 talousarvio 2 390 000
2015 tilinpäätös 4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 325 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.