Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 21 639 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 908 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 680 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 051 000
Yhteensä 21 639 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenosäästö kotimaan matkakuluissa -144
Yhteensä -144

2017 talousarvio 21 639 000
2016 talousarvio 21 783 000
2015 tilinpäätös 21 386 727

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 21 639 000 euroa.