Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 268 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Yleistä asumistukea saavia arvioidaan olevan 273 100 vuoden 2016 lopussa ja 417 400 vuoden 2017 lopussa. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan yleisessä asumistuessa 332 euroa vuonna 2016 ja 338 euroa vuonna 2017.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisestä asumistuesta annetun lain ja opintotukilain muuttamisesta.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumistuen perusteiden tarkistamisen tarkennettu säästövaikutus -4 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentaminen 4 %:lla -24 200
Indeksisidonnaisten menojen säästö -9 500
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttama kustannus 31 000
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen 138 300
Tarvearvion muutos 94 800
Yhteensä 226 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 1 268 500 000
2016 II lisätalousarvio 26 210 000
2016 talousarvio 1 042 100 000
2015 tilinpäätös 924 300 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 1 256 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys talousarvioesityksen 1 268 500 000 euroon nähden on 12 100 000 euroa, mistä 6 200 000 euroa aiheutuu eläketukilain perusteella eläkkeelle pääsevien pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä yleisen asumistuen piiristä eläkkeensaajan asumistuen piiriin, 500 000 euroa maksullisella opintolinjalla opiskelevien opiskelijoiden jäämisestä opintotukilain mukaisen asumislisän piiriin, 1 300 000 euroa tarkentuneista arvioista liittyen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin, 3 700 000 euroa enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentamisesta 5 %:lla 4 %:n sijaan sekä 400 000 euroa indeksisidonnaisten menojen säästön tarkentumisesta.


2017 talousarvio 1 256 400 000
2016 II lisätalousarvio 26 210 000
2016 talousarvio 1 042 100 000
2015 tilinpäätös 924 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 256 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.