Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       24. Tiehallinto
       30. Merenkulkulaitos
       40. Ratahallintokeskus
       81. Merentutkimuslaitos

Talousarvioesitys 2017

80. Ilmatieteen laitosPDF-versio

21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 370 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2005 lisätalousarvio 370 000
2005 talousarvio 30 516 000
2004 tilinpäätös 28 391 000
2003 tilinpäätös 27 240 000