Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       20. Teknologiapolitiikka
       30. Yrityspolitiikka
       40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
       50. Kansainvälistymispolitiikka
            40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

50. KansainvälistymispolitiikkaPDF-versio

40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan vähennys johtuu siitä, että vuoden 2003 arvioiduista avustusten maksatuksista 1 000 000 euroa siirtyy vuodelle 2004 ja 2 000 000 euroa vuodelle 2005.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa):
 20032004200520062007-
      
Ennen vuotta 2003 tehdyt sitoumukset8,05,03,01,0 
Vuoden 2003 sitoumukset7,35,03,70,70,5
Yhteensä15,310,06,71,70,5


2003 II lisätalousarvio-3 000 000
2003 talousarvio18 273 000
2002 tilinpäätös13 500 384
2001 tilinpäätös17 414 075