Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. Ammatillinen koulutus
            21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Ammatillinen koulutusPDF-versio

21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Kuopiossa 1.10.2019 tapahtuneen väkivaltaisen iskun ja sen jälkihoidon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus myöntää avustus Savon koulutuskuntayhtymälle iskusta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. Lisärahoituksella mahdollistetaan koulutuksen sujuva jatkuminen ja tilanteen normalisoitumiseksi tarvittavat muut toimet.


2019 IV lisätalousarvio400 000
2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio26 579 000
2018 tilinpäätös26 737 000
2017 tilinpäätös10 511 000