Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 200 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) sekä lakiin kaupanvahvistajista (573/2009).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot32 40646 20046 000
— muut tuotot105200200
Tuotot yhteensä32 51146 40046 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset58 59165 00065 000
— osuus yhteiskustannuksista32 94730 00030 000
Kustannukset yhteensä91 53895 00095 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-59 027-48 600-48 800
Kustannusvastaavuus, %364949

2017 talousarvio46 200 000
2016 talousarvio46 400 000
2015 tilinpäätös32 511 257

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 90 000 euroa talousarvioesityksen 46 200 000 euroon nähden aiheutuu momentille 25.20.01 nettobudjetoitavista ulosottolaitoksen tiedoksiannoista ja kaupanvahvistuksista perittävistä maksuista, kustannusten korvauksista ja todistus- ja jäljennösmaksuista saatavista tuloista.


2017 talousarvio46 110 000
2016 III lisätalousarvio-7 500 000
2016 talousarvio46 400 000
2015 tilinpäätös32 511 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot23 22723 00023 000
— muut tuotot1--
Tuotot yhteensä23 22823 30023 300
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset19 51519 10019 100
— osuus yhteiskustannuksista10 52310 90010 900
Kustannukset yhteensä30 03830 00030 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 810-6 700-6 700
Kustannusvastaavuus, %777878

2017 talousarvio23 300 000
2016 talousarvio23 300 000
2015 tilinpäätös23 228 001

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot78 47571 50073 000
— muut tuotot90--
Tuotot yhteensä78 56571 50073 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset44 94545 00045 000
— osuus yhteiskustannuksista23 15523 50023 500
Kustannukset yhteensä68 10068 50068 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)10 4653 0004 500
Kustannusvastaavuus, %115104107

2017 talousarvio73 000 000
2016 talousarvio71 500 000
2015 tilinpäätös78 564 833

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 (1745/2015) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1148/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2017 talousarvio2 750 000
2016 talousarvio2 750 000
2015 tilinpäätös268 930

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.