Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 200 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) sekä lakiin kaupanvahvistajista (573/2009).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 32 406 46 200 46 000
— muut tuotot 105 200 200
Tuotot yhteensä 32 511 46 400 46 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 58 591 65 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 32 947 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 91 538 95 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -59 027 -48 600 -48 800
Kustannusvastaavuus, % 36 49 49

2017 talousarvio 46 200 000
2016 talousarvio 46 400 000
2015 tilinpäätös 32 511 257

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 90 000 euroa talousarvioesityksen 46 200 000 euroon nähden aiheutuu momentille 25.20.01 nettobudjetoitavista ulosottolaitoksen tiedoksiannoista ja kaupanvahvistuksista perittävistä maksuista, kustannusten korvauksista ja todistus- ja jäljennösmaksuista saatavista tuloista.


2017 talousarvio 46 110 000
2016 III lisätalousarvio -7 500 000
2016 talousarvio 46 400 000
2015 tilinpäätös 32 511 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 23 227 23 000 23 000
— muut tuotot 1 - -
Tuotot yhteensä 23 228 23 300 23 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 19 515 19 100 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 523 10 900 10 900
Kustannukset yhteensä 30 038 30 000 30 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 810 -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78 78

2017 talousarvio 23 300 000
2016 talousarvio 23 300 000
2015 tilinpäätös 23 228 001

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 475 71 500 73 000
— muut tuotot 90 - -
Tuotot yhteensä 78 565 71 500 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 44 945 45 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 23 155 23 500 23 500
Kustannukset yhteensä 68 100 68 500 68 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 465 3 000 4 500
Kustannusvastaavuus, % 115 104 107

2017 talousarvio 73 000 000
2016 talousarvio 71 500 000
2015 tilinpäätös 78 564 833

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 (1745/2015) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1148/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2017 talousarvio 2 750 000
2016 talousarvio 2 750 000
2015 tilinpäätös 268 930

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.