Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              70. Opintotukitoiminnan tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2017 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys 17 000 000
Korkotulot 5 000 000
Yhteensä 24 000 000

2017 talousarvio 24 000 000
2016 talousarvio 24 000 000
2015 tilinpäätös 17 770 707

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 545 686 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 526 286 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 19 400 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 545 686 000
2016 II lisätalousarvio 1 140 000
2016 talousarvio 537 403 000
2015 tilinpäätös 541 867 584

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 545 686 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen lisärahoituksesta rahastovaroja purkamalla.


2017 I lisätalousarvio 6 000 000
2017 talousarvio 545 686 000
2016 tilinpäätös 543 044 183
2015 tilinpäätös 541 867 584

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksista sekä Tampereen monitoimiareenan rakentamiskustannusten rahoittamisesta rahastovaroja purkamalla.


2017 III lisätalousarvio 7 000 000
2017 I lisätalousarvio 6 000 000
2017 talousarvio 545 686 000
2016 tilinpäätös 543 044 183
2015 tilinpäätös 541 867 584

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 7 000 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2017 talousarvio 4 000 000
2016 talousarvio 4 000 000
2015 tilinpäätös 23 197 230

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.