Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Osaston tuloarviot

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala32 0853 78804 25340 126
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot982982
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot31 1033 7884 25339 144
25.Oikeusministeriön hallinnonala145 160000145 160
10.Tuomioistuintulot46 11046 110
15.Yleisen edunvalvonnan tulot23 30023 300
20.Ulosottomaksut73 00073 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 7502 750
26.Sisäministeriön hallinnonala8 8461 5500010 396
98.EU:lta saatavat tulot 8 3961 5509 946
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot450450
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 894-830004 064
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot88
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 868-8304 038
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 288 5280002 288 528
10.Tullin tulot2 3202 320
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista135 473135 473
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista25 95125 951
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista14 85414 854
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot4 5004 500
25.Metallirahatulot15 00015 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 827 0791 827 079
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset198 471198 471
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut18 23018 230
60.Työturvallisuusmaksu850850
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot31 30031 300
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 5001 500
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot13 00013 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala573 6866 00007 000586 686
70.Opintotukitoiminnan tulot24 00024 000
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista545 6866 0007 000558 686
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 0004 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala935 051000935 051
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot544 503544 503
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta310 000310 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta8 0008 000
04.EU:lta saatavat muut tulot718718
20.Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta40 10040 100
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 0003 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500500
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 4003 400
44.Kalastonhoitomaksut 8 7008 700
45.Riistanhoitomaksut10 13010 130
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot6 0006 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala4 99519 133050824 636
10.Liikenneviraston tulot4 14519 13350823 786
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot850850
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala357 20500-36 000321 205
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 8402 840
31.Palkkaturvamaksujen palautukset31 86531 865
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot170 000170 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot152 500-36 000116 500
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala545 7685 50011 6370562 905
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 6001 600
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500500
90.Rahapelitoiminnan tuotto449 1635 50011 637466 300
98.Valtionapujen palautukset93 20093 200
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 3051 305
35.Ympäristöministeriön hallinnonala31 65000031 650
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 6501 650
20.Siirto valtion asuntorahastosta26 50026 500
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 5003 500
39.Muut sekalaiset tulot370 500-36 750012 000345 750
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista193 000-36 75012 000168 250
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 00075 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset100 000100 000
10.Muut sekalaiset tulot2 5002 500
 Yhteensä5 298 368-1 60911 637-12 2395 296 157