Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 95 964 200 0 0 96 164
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 9 100 9 100
05. Korot muista lainoista 71 131 71 131
(07.) Korot talletuksista 200 200
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 15 733 15 733
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 110 000 0 0 0 2 110 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 110 000 2 110 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 98 000 -7 000 0 0 91 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 98 000 -7 000 91 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 000 0 0 0 181 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 000 181 000
  Yhteensä 2 484 964 -6 800 0 0 2 478 164