Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       01. Undervisningsministeriet
       07. Utbildningsstyrelsen
            21. Utbildningsstyrelsens omkostnader
       08. Internationellt samarbete
       10. Undervisning och forskning vid universitet
       20. Yrkeshögskoleundervisning
       40. Allmänbildande utbildning
       60. Yrkesutbildning
       88. Vetenskap
       90. Konst och kultur
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2017

07. UtbildningsstyrelsenPDF-versio

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag 18 827 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 102 000 euro jämfört med det belopp på 18 725 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.


2006 budget18 827 000
2005 II tilläggsb.36 000
2005 I tilläggsb.303 000
2005 budget18 409 000
2004 bokslut18 403 000