Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              (08.) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Määrärahaa on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattomiin liiketoimintariskeihin.

Palvelukeskuksen palveluksessa arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan 1 050 henkilöä. Valtorin toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan noin 266 milj. euroon vuonna 2017 kulujen ollessa noin 269 milj. euroa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys, 1—52,63,53,7
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky   
Virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalveluTuotteistus viimeistelyvaiheessa. Käytössä Valtorissa 483 työasemaa15 000 työasemaa35 000 työasemaa
VideoneuvottelupalveluTuotteistus käynnissä5 asiakasta ottanut käyttöön10 asiakasta ottanut käyttöön
Kapasiteettipalvelu (Vaka+oma)Tuotteistus valmis. Käytössä Valtti keskitetyssä infrassa, IdM:ssä ja ITSM:ssä yht. 27 palvelinta400 palvelinta800 palvelinta
Toimipisteen tietoliikenneratkaisu (LAN, WLAN ja WAN)Tuotteistus käynnissä25 % toimipisteistä palvelun piirissä50 % toimipisteistä palvelun piirissä
Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IdM)Tuotteistus käynnissä4 asiakasta ottanut käyttöön10 asiakasta ottanut käyttöön
Yleinen julkaisualustaTuotteistus viimeistelyvaiheessa. 4 asiakasta20 asiakasta ottanut käyttöön40 asiakasta ottanut käyttöön
Konesalistrategia, alasajetut konesalitMäärittelyvaihe lähes valmis20 alasajettua konesalia40 alasajettua konesalia
Käytettävyys   
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys100,0098,9898,98
VyVi — käytettävyys99,3799,9099,90
Sähköiset palvelut käytettävyys99,9099,9099,90
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Sairauspoissaolot, pv/htv8,58,07,5
Työtyytyväisyys, 1—53,23,63,6
Henkilötyövuodet6191 0001 050

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot169 725173 260269 246
Bruttotulot166 063170 260266 246
Nettomenot3 6623 0003 000
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 263  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 601  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot166 063170 260266 246
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset169 725173 260269 246
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 662-3 000-3 000
Kustannusvastaavuus, %989899

2017 talousarvio3 000 000
2016 talousarvio3 000 000
2015 tilinpäätös3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.