Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2007
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot, liikelaitokset ja valtion omistajapolitiikka
       8.1. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot
            Valtion asuntorahasto
            Valtion eläkerahasto
            Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA)
            Valtion ydinjätehuoltorahasto
            Huoltovarmuusrahasto
            Valtiontakuurahasto
            Valtion vakuusrahasto
            Valtion televisio- ja radiorahasto
            Maatalouden interventiorahasto (MIRA)
            Palosuojelurahasto
            Öljysuojarahasto
          8.2. Liikelaitokset
          8.3. Valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA)

Maatilatalouden rakenteen  kehittämisen tavoitteena on parantaa tulotasoa sekä elin-,  työ-  ja tuotanto-olosuhteita maatiloilla. Maatilojen investointeihin ja omistajanvaihdoksiin myönnetään rahoitustukea talousarvion korkotukilainojen korkotukena sekä MAKE-RA:sta myönnettävinä avustuksina ja eräinä lainoina. MA-KERA:n käytettävissä olevat varat, edelliseltä vuodelta siirtyvä erä mukaan lukien, ovat v. 2007 noin 141,3 milj. euroa, mikä on 77,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Talousarviosta ehdotetaan siirrettäväksi rahastoon 15,0 milj. euroa. EU:lta rahastoon tuloutuvaa rahoitusosuutta on arviolta 15,5 milj. euroa.

Rahaston menot ovat yhteensä noin 138 milj. euroa. Rahaston menot muodostuvat mm. avustuksista, hoitopalkkioista, velkajärjestely- ja vakuustoiminnan menoista, tutkimustoiminnan tukemisesta sekä sijoitusmenoista. MAKERA:n varoista myönnetään uusia valtionlainoja vain eräisiin porotalouden, luontaiselinkeinojen ja kolttien investointeihin.