Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2016

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 114 000 000 euro.

Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter ses över. Församlingarnas rätt till intäkter från samfundsskatt slopas och i stället införs lagstadgad statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter. Lagstadgade uppgifter i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre ligger till grund för finansieringen. Enligt lagen uppgår finansieringsbeloppet år 2016 till 114 000 000 euro. Finansieringsbeloppet höjs årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i den allmänna prisnivån enligt konsumentprisindex.


2016 budget 114 000 000